Petycje obywatelskie.


Petycje przez internet są najlepszym sposobem wyrażania inicjatyw obywatelskich. Ludzie podpisują różne formy petycji, aby móc poprawić lokalne środowisko na lepsze. Są to takie dokumenty, które potrzebują angażu nie tylko autora, ale również całej grupy interesantów. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że sukces petycji zależy nie tylko od jej propagatora, ale też całej zbiorowości. popularyzowanie odbywa się na wiele sposobów, wszystko zależy od zapotrzebowania. Petycje można sklasyfikować na conajmniej pięć, tj. zasięg lokalny, globalny, techniczny i liczebnościowy. Każdy z nich ma swoje role, swój cel, swoje wady i zalety. truno zaopiniować samą wartość merytoryczną w/w petycje obywatelskie, liczy się bardziej samo przeznaczenie. Większość z nich osiąga sukces po długiej batalii ustalania podpisów, inni zaś po kilkudniowej interwencji. Każda z petycji online ma swojego adresata i ilość podpisów, które są wymagane, aby petycja została zauważona.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>