fizjoterapia


http://fizjokoncept.pl/sportowcy Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze natomiast najbardziej ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). U dołu
Rodzina, spośród którego wywodził się Konfucjusz był wedle tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego tata, nosił jednak pospolite miano rodowe Kong zaś służył jako wojskowy natomiast urzędnik komiśny. Konfucjusz urodził się w charakterze potomek spośród drugiego małżeństwa, zawartego z wykorzystaniem Shulianga He w wieku ponad pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa miał jeno dziewięć córek i jednego kalekiego syna). Ojciec Konfucjusza umarł kiedy potomek męski proch 3 lata. Kontrowersyjny istota jego związku skazał matkę przyszłego filozofa tudzież samego Konfucjusza na trwanie w odcięciu od momentu rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, natomiast nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży szeroko pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier tudzież użyteczności w celu państwa zaś społeczeństwa.

Uważał iż spośród każdej nazwy wynika coś, co tworzy istotę rzeczy, do której informacja miano się odnosi. Rzeczy z tej przyczyny powinny zostawać w zgodzie spośród tą idealną istotą. Czyli faktyczność powinna pasować nazwie ją określającą. Z każdej nazwy, określającej okoliczności społeczne, wynikają konkretne obowiązki a odpowiedzialność. Władyka, członek rządu, ojciec zaś syn – osoby noszące te nazwy, muszą dopełniać obowiązki wynikające z nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Nieskazitelność jest jedynie w tamtym czasie prawością, podczas gdy nie ma w niej korzyści. Plon (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – “kochanie innych”, człek, który kocha innych jest w stanie dopełniać dla dobra innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz cyklicznie nauczał o człowieku ren (humanitarnym), który posiada krocie cnót połączonych w sobie, wtenczas można humanitarność kumać w charakterze cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą egzystować cześć dla innych.

“Nie czyń innym, czego gwoli siebie nie pragniesz” (“Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność przy innych (zhong) – przymiot wskazany, podczas gdy czyni się gwoli innych owo, co chciałoby się dla siebie.
altruizmu (shu) – atrybut odmowny, nieczynienie innym tego, czego nie chce się dla siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, gdyż jederman homo sapiens ma obowiązki, które musi ukończyć. Atut wynikającą spośród działań nie leży w efekcie, wprawdzie w podjętym wewnętrznym wysiłku. Należy czynić wypełniając obowiązki, zaś efekty polecić woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Pojmować ming znaczy rozumieć nieuniknioność świata tudzież w związku spośród tym nie adresować uwagi na zewnętrzne porażki ewentualnie powodzenia, i robić tudzież ukończyć swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest eudajmonia, dlatego że jesteśmy wolni od czasu niepokoju o zaszczyty naszych działań a od momentu lęku nim porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych spośród 12 parami żeber: 10 par łączy się spośród mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą grunt narządy tudzież zapewniającą swobodne respiracja, dalej 5 kręgów lędźwiowych (są one w największym stopniu obciążone, podczas gdy siedzimy albo stoimy) i 5 zrośniętych kręgów tworzy kość krzyżową, która jak jeden mąż spośród miednicą osłania pęcherz a narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy kość ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Gdy zasady moralne jest odciążony, np. w toku leżenia na plecach, krążek międzykręgowy nasiąka jak gąbka. Gdy stoimy względnie siedzimy, oddaje ciecz z powrotem na zewnątrz. W związku z tym o świcie jesteśmy o 1 cm wyżsi niż wieczorową porą. Dolny wzrost zaś obniżka sprężystości kręgosłupa obok osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków do pobierania wody.
Everyman kręg skończony jest spośród trzonu, łuku zaś 3 wyrostków: 2 poprzecznych i 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką i wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie oraz sprawia, że powierzchnie stawowe ślizgają się spokojnie, umożliwiając zginanie, prostowanie, ruchy boczne tudzież skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane pewien na drugim stanowią ochronny kanał kostny dla rdzenia kręgowego. Od niego otworami międzykręgowymi odchodzą korzenie nerwowe. Coraz to z większym natężeniem się rozgałęziają, tworząc Internet przewodzącą impulsy między mózgiem i resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają za ręce, w piersiowym za kadłub, w lędźwiowym za nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Krążek jest wypełniony spośród pierścienia włóknistego, jaki otacza jajo miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy między sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/o-nas
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku oraz rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, jak siedzimy. Z powodu temu kręgi nie zderzają się oraz nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Kulsza trzaskające owo przesuwanie się napiętego pasma powięziowego ponad występem kostnym krętarza padlina udowej. Inna jego tytuł owo biodro przeskakujące. Biodro trzaskające oznacza, że w konkretnych pozycjach kość biodrowa wydaje obdarzony charakterem, trzaskający dźwięk. Rzadko wywołuje dezolacja, częściej jest to dyskomfort, aczkolwiek dolegliwości bólowe mogą pojawić się z kiedy niekiedy.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>