doktor Podgórski


W Polsce szczebel naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub dalszy skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie natomiast obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Kategoria naukowy doktora nadawany jest za pośrednictwem te wydziały szkół wyższych ewentualnie placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora ewentualnie stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni załoga nauki) (wymaganych jest co w żadnym wypadku 8 osób).
Jan Krzysztof Podgórski
Dysertacja doktorska powinna znajdować się oryginalne fortel problemu naukowego czy też artystycznego a uzasadniać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, natomiast plus wprawa samodzielnego prowadzenia pracy naukowej bądź artystycznej. Doktorat ta jest opracowywana i pisana pod kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, zwlekać naprzód”), którym przypuszczalnie być osobny zatrudniony nauki, wyznaczony dzięki uprawnione aż do tego grono. doktor Jan Krzysztof Podgórski Protekcja dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany zaś każdy ma akt prawny w niej uczestniczenia tudzież zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie linia doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy tudzież niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest stopień naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego może stanowić dopuszczona figura, która posiada szczebel akademicki doktora oraz wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, edycja książki/ek naukowej) rozległy współpraca akademicki czy też artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora zaś doktora habilitowanego w Polsce określa uregulowanie spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych tudzież tytule naukowym tudzież o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. Obok. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. Tuż przy. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania z wykorzystaniem kandydata tytułu zawodowego magistra ewentualnie równorzędnego (choć artykuł wiary ta na ogół była przestrzegana) tudzież zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach także lekarz Podgórski najczęściej do przyznania stopnia naukowego doktora korzystny jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, pomimo tego nie wszędzie.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>