doktor Jan Krzysztof Podgórski


W Polsce poziom akademicki doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza czy też drugi skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie oraz obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Poziom naukowy doktora nadawany jest dzięki te wydziały szkół wyższych ewentualnie placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od momentu liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora względnie stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni personel nauki) (wymaganych jest co bynajmniej 8 osób).
doktor Jan Krzysztof Podgórski
Dysertacja doktorska powinna znajdować się oryginalne sposób problemu naukowego ewentualnie artystycznego a dowodzić ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, tudzież i sztuka samodzielnego prowadzenia pracy naukowej albo artystycznej. Dysertacja ta jest opracowywana natomiast pisana pod spodem kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przesuwać naprzód”), którym przypuszczalnie znajdować się autonomiczny pracownik nauki, wyznaczony za pomocą uprawnione do tego grono. lekarz Podgórski Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany natomiast jederman ma prawo w niej uczestniczenia tudzież zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie przewód doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy tudzież niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest ranga teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego prawdopodobnie istnieć dopuszczona osoba, która posiada stopień teoretyczny doktora oraz wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, edycja książki/ek naukowej) obszerny współpraca teoretyczny bądź artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora zaś doktora habilitowanego w Polsce określa zarządzenie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych tudzież tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. Obok. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Przy. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za sprawą kandydata tytułu zawodowego magistra ewentualnie równorzędnego (choć kanon ta z reguły była przestrzegana) tudzież zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach i Jan Krzysztof Podgórski w większości wypadków aż do przyznania stopnia naukowego doktora wartościowy jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, natomiast nie wszędzie.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>