Jan Krzysztof Podgórski


W Polsce szczebel teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada godność profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza albo drugi równorzędny, zdała egzaminy doktorskie a obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Szczebel akademicki doktora nadawany jest za pośrednictwem te wydziały szkół wyższych czy też placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora czy też stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni załoga nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).
doktor Podgórski
Dysertacja doktorska powinna istnieć oryginalne podejście problemu naukowego bądź artystycznego i udowadniać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej ewentualnie artystycznej, i także artyzm samodzielnego prowadzenia pracy naukowej względnie artystycznej. Praca doktorska ta jest opracowywana a pisana poniżej kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przeciągać naprzód”), którym prawdopodobnie być odrębny zatrudniony nauki, mianowany za pomocą uprawnione do tego kolegium. doktor Podgórski Asekuracja dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany tudzież jederman ma ustawa w niej uczestniczenia oraz zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie przewód doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy zaś niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest kategoria naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego prawdopodobnie być dopuszczona osoba, która posiada ranga akademicki doktora natomiast wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wydanie książki/ek naukowej) obszerny udział naukowy lub artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora a doktora habilitowanego w Polsce określa akt prawny spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych natomiast tytule naukowym tudzież o stopniach a tytule w zakresie sztuki (Dz. Obok. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Przy. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania z wykorzystaniem kandydata tytułu zawodowego magistra bądź równorzędnego (choć kanon ta najczęściej była przestrzegana) oraz zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach oraz Jan Krzysztof Podgórski najczęściej do przyznania stopnia naukowego doktora przydatny jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, jakkolwiek nie wszędzie.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>