Jan Krzysztof Podgórski


W Polsce stopień naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Stopień naukowy doktora nadawany jest przy użyciu te wydziały szkół wyższych ewentualnie placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od chwili liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora czy też stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni personel nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).
lekarz Podgórski
Dysertacja doktorska powinna egzystować oryginalne wybieg problemu naukowego lub artystycznego tudzież wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej bądź artystycznej, natomiast i wprawa samodzielnego prowadzenia pracy naukowej względnie artystycznej. Praca doktorska ta jest opracowywana zaś pisana poniżej kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, odkładać naprzód”), którym prawdopodobnie znajdować się samoistny pracobiorca nauki, mianowany przez uprawnione do tego zespół. doktor Podgórski Osłona dysertacji jest publiczna, tzn. pora jej jest ogłaszany zaś każdy ma norma prawna w niej uczestniczenia i zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie drut doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy oraz niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest szczebel naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego przypadkiem stanowić dopuszczona postać, która posiada szczebel naukowy doktora oraz wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, odsłona książki/ek naukowej) obfity wkład naukowy lub artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Polsce określa rozporządzenie spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz tytule naukowym tudzież o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. Przy. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania przy użyciu kandydata tytułu zawodowego magistra bądź równorzędnego (choć kanon ta tak bywa była przestrzegana) zaś zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach także Krzysztof Podgórski tak bywa aż do przyznania stopnia naukowego doktora celowy jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, ale nie wzdłuż i wszerz.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>