lekarz Podgórski


W Polsce szczebel teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada godność zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza ewentualnie dalszy skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie a obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Ranga akademicki doktora nadawany jest przy użyciu te wydziały szkół wyższych bądź placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od momentu liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora czy też stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni pracownicy nauki) (wymaganych jest co w żadnym wypadku 8 osób).
Krzysztof Podgórski
Dysertacja doktorska powinna stanowić oryginalne droga problemu naukowego czy też artystycznego tudzież udowadniać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej bądź artystycznej, oraz także rzemiosło samodzielnego prowadzenia pracy naukowej względnie artystycznej. Doktorat ta jest opracowywana zaś pisana u dołu kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, odkładać naprzód”), którym być może znajdować się samodzielny pracobiorca nauki, wyznaczony za pośrednictwem uprawnione do tego zespół. Krzysztof Podgórski Zabezpieczenie dysertacji jest publiczna, tzn. pora jej jest ogłaszany tudzież everyman ma akt prawny w niej uczestniczenia natomiast zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie sznur elektryczny doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy a niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest szczebel teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego prawdopodobnie być dopuszczona osoba, która posiada ranga naukowy doktora natomiast wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) ogromny udział teoretyczny ewentualnie artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora a doktora habilitowanego w Polsce określa rozporządzenie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych tudzież tytule naukowym natomiast o stopniach oraz tytule w zakresie sztuki (Dz. Tuż przy. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. Przy. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za pomocą kandydata tytułu zawodowego magistra czy też równorzędnego (choć norma ta w większości wypadków była przestrzegana) tudzież zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach również doktor Podgórski w większości wypadków aż do przyznania stopnia naukowego doktora zbawienny jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, przecież nie wszędzie.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>