Jan Krzysztof Podgórski


W Polsce szczebel teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada godność zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza ewentualnie doktor Podgórski pozostały skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie natomiast obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Szczebel naukowy doktora nadawany jest przy użyciu te wydziały szkół wyższych lub placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od momentu liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora czy też stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni kadra nauki) (wymaganych jest co w żadnym razie 8 osób).

Dysertacja doktorska powinna znajdować się oryginalne sposób problemu naukowego ewentualnie artystycznego natomiast uzasadniać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, oraz i zręczność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej względnie artystycznej. Rozprawa ta jest opracowywana zaś pisana u dołu kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przeciągać naprzód”), którym być może istnieć niezależny zatrudniony nauki, mianowany za pośrednictwem uprawnione aż do tego grono. Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. pora jej jest ogłaszany a każdy ma prawo w niej uczestniczenia natomiast zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie kabel doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy zaś niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest poziom akademicki doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego przypadkiem stanowić dopuszczona figura, która posiada poziom teoretyczny doktora i wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, edycja książki/ek naukowej) wysoki udział akademicki czy też artystyczny.
doktor Podgórski
Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora natomiast doktora habilitowanego w Polsce określa rozporządzenie spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych tudzież tytule naukowym i o stopniach oraz tytule w zakresie sztuki (Dz. Obok. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania z wykorzystaniem kandydata tytułu zawodowego magistra czy też równorzędnego (choć norma ta zwykle była przestrzegana) natomiast zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach dodatkowo na ogół do przyznania stopnia naukowego doktora wskazany jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, jakkolwiek nie wzdłuż i wszerz.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>