Sprawdzian szóstoklasisty 2015


Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian w życiu uczniów klas szóstych. Już 1 kwietnia, w Prima Aprilis uczniowie niestety nie na żarty sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki testu szóstoklasisty nie decydują nie wpływają na przyjęcie ucznia do gimnazjum, ale weryfikują umiejętności zdobyte podczas pierwszych lat edukacji. Publikujemy harmonogram sprawdzianu szóstoklasisty 2015.
Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!

testy 2015
Sprawdzian szóstoklasisty 2015: Jak wygląda test kompetencji?

Sprawdzian szóstoklasisty składa się z zadań matematyki i przyrody, języka polskiego oraz języka obcego. Uczniowie ponadto mają za zadanie napisać dłuższą wypowiedz na określony temat. Sprawdzian szóstoklasisty zawiera również zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz prawda – fałsz.
testy 2015
Sprawdzian ma na celu również zweryfikować następujące kompetencje:

- czytanie: rozumienie tekstu, odnajdywanie potrzebnych informacji, rozumienie symboli,

- pisanie: odróżnienie form odpowiedzi, formułowanie odpowiednich zdań w sposób logiczny,
sprawdzian szóstoklasisty 2015
- rozumowanie: potrafi ustalić gdzie i kiedy miały miejsce wydarzenia, o które jest pytany,

- korzystanie z informacji: potrafi odszukać potrzebne wiadomości,

- wykorzystywanie wiedzy w praktyce: zdobyte umiejętności potrafi wykorzystać w życiu codziennym.

Harmonogram sprawdzianu szóstoklasisty:

1 kwietnia 2015 (środa) – godz. 9.00 rozpoczęcie sprawdzianu z języka polskiego i matematyki

1 kwietnia 2015 (środa) – godz. 11.45 rozpoczęcie sprawdzianu z języka obcego
sprawdzian 6 klasisty
Sprawdzian szóstoklasisty: Co uczeń może mieć na teście?

CKE szczegółowo określa przybory, które uczeń może mieć przy sobie podczas sprawdzianu szóstoklasisty. Są to: – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, – ołówek, gumkę, linijkę, – ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

CKE przestrzega jednak: “Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.?”
sprawdzian szóstoklasisty

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>