fotograf Gdańsk


556 – Georg Fabricius zauważył, że chlorek srebra zaczernia się pod spodem wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.http://fokus.com.pl
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze funkcja obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej spośród chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.
Spreparowana właściwie kreda posłużyła jak podstawa mająca umożliwić w miarę równomierne wierzch materiału podkładowego emulsją. Jak obrazu aż do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Potem naświetlał emulsję na słońcu dzięki te szablony. W ów postępowanie uzyskał zwierzchni, aczkolwiek nie dający się coraz utrwalić, dzieło malarskie fotograficzny.
1826 względnie 1827 – powstała pierwsza fotografia, stworzona za pośrednictwem Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał jego osoba czarny syryjski – zależności bitumiczne wytworzone spośród ropy naftowej. Otrzymane za pośrednictwem niego dymisjonowanie było jednakże niezwykle niedoskonałe.
1839 – rok uznawany wewnątrz właściwą datę wynalezienia fotografii. Francuz Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej dymisja fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana od momentu nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, jednak owszem w jednym egzemplarzu, bo utworzony na płytce dzieło malarskie był od momentu razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie ponad otrzymywaniem obrazów tworzonych za sprawą światło pracował język angielski naukowiec William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał on – po wywołaniu kwasem galusowym – obraz negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał czarnoskóry strąt srebra. Następny, naświetlając za sprawą ów negatyw arkusz papieru przykryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał obraz pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na definicja procesu opracowanego z wykorzystaniem Talbota wprowadził pora fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od tego momentu wielce ekspresowo. Obecnie lada dzień powierzchowny srebrne lub arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Niedbały te preparowano tuż przed wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której jest dozwolone było dokonać tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się utrzymywać się pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na giełda pierwsze danie płyty aż do fotografii barwnej, Autochrome. Dawny one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono aż do sprzedaży zwierzchni nowoczesny trójwarstwowy błona fotograficzna chromatyczny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, abstrahując od Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną dla filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest dostępny fotografia ślubnanatychmiastowy materiał kolorowy firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich w tej chwili w roku 1839, podczas gdy to Kurier Warszawski wydrukował zapowiedź firmy Fraget oferującej aparaty do dagerotypii. Rok w przyszłości w Poznaniu zaś w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
fotograf Gdańsk
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich owo rok 1887, gdy chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, oraz w Warszawie, powstała fabryka aparatów fotograficznych oraz obiektywów FOS.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>