doktor Jan Krzysztof Podgórski


W Polsce szczebel akademicki doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada urząd zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza ewentualnie pozostały równorzędny, zdała egzaminy doktorskie zaś obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Szczebel akademicki doktora nadawany jest z wykorzystaniem te wydziały szkół wyższych czy też placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora ewentualnie stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni pracownicy nauki) (wymaganych jest co bynajmniej 8 osób).
Jan Krzysztof Podgórski
Dysertacja doktorska powinna znajdować się oryginalne fortel problemu naukowego ewentualnie artystycznego tudzież argumentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej ewentualnie artystycznej, natomiast i biegłość samodzielnego prowadzenia pracy naukowej albo artystycznej. Dysertacja ta jest opracowywana a pisana u dołu kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przeciągać naprzód”), którym przypadkiem istnieć autonomiczny zatrudniony nauki, wyznaczony dzięki uprawnione do tego zespół. doktor Podgórski Asekuracja dysertacji jest publiczna, tzn. pora jej jest ogłaszany oraz everyman ma prawo w niej uczestniczenia i zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie linia doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy a niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest rząd teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego przypadkiem istnieć dopuszczona osoba, która posiada kategoria teoretyczny doktora oraz wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, odsłona książki/ek naukowej) wielki wkład teoretyczny ewentualnie artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora a doktora habilitowanego w Polsce określa ustawa spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych tudzież tytule naukowym zaś o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. Tuż przy. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Przy. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania przy użyciu kandydata tytułu zawodowego magistra ewentualnie równorzędnego (choć dogmat ta zazwyczaj była przestrzegana) zaś zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach oraz doktor Podgórski zwykle aż do przyznania stopnia naukowego doktora na miejscu jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, przecież nie wszędzie.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>