fizjoterapia warszawa


Konfucjusz (VI/V w. p.n.e.) w swym systemie filozoficznym zwrócił uwagę na zgoda pośrodku odpowiednim ułożeniem ciała i uzyskiwanymi efektami profilaktycznymi zaś leczniczymi. I http://intensedebate.com/people/fizjokoncept starohinduska joga widziała w ćwiczeniach gimnastycznych i oddechowych środek do osiągnięcia równowagi psychofizycznej zaś lepszej wydolności organizmu. W Europie jako wiodący prym, język Homera łapiduch Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) zalecał gimnastykę w pobliżu codziennej higieny natomiast prawidłowej diety. Rzymski doktór greckiego pochodzenia Asklepiades z Bitynii (ok. 129-56 p.n.e.) w terapii stosował masaże oraz kąpiele. W starożytnym Rzymie Galen pisał o wpływie gimnastyki na zaawansowanie ciała. Opisał oraz usystematyzował wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza). W czasach nowożytnych w XIX w. nastąpił szybki postęp tzw. gimnastyki leczniczej, od czasu której wywodzi się przekonanie fizjoterapii (pojęcie rehabilitacji wprowadzono nie prędzej na początku XX w.). Od lat 40. XX w. obserwuje się energiczny rozbudowa metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna, NDT-Bobath, Vojta, PNF, CIMT natomiast inne), zaś przyspieszenie fachowy umożliwia formacja nowych techniki fizykoterapii (np. leczenie falą uderzeniową) oraz jej wspieranie np. robotami rehabilitacyjnymi. Powstaje coraz więcej badań naukowych w tym obszarze, czyniąc fizjoterapię samodzielną dziedziną nauki. Ze względu na rosnącą złożoność oddziaływań natomiast potrzebę węższej specjalizacji coraz częściej postuluje się wyodrębnienie fizjoterapii neurologicznej, fizjoterapii pediatrycznej, fizjoterapii geriatrycznej natomiast fizjoterapii sportowej.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>