erotyka


erotykaApis mają rozciągłość ciała od czasu 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od chwili jednolicie czarnego tudzież ciemnobrązowego do żółtego a czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona pasja, która trochę odstaje odkąd krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą połysk ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge
Wszystkie gatunki należące aż do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one spośród czystego wosku pionowe plastry spośród obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi oraz przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe tudzież larwy odżywiają się nektarem, spadzią i pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od gatunku liczące od czasu kilku aż do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane w środku pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w ciągu pomocą tańców oraz wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm zaś polietyzm w podeszłym wieku. Absolutnie wypracowały sposób regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od momentu warunków zewnętrznych, ze względu dlaczego w klimacie chłodnym mogą zachować się długie i surowe zimy całe kolonie, a nie przeciwnie pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
http://erotyka.pro
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., potomek męski. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one obecnie dziko na terenie Azji, Afryki i Ameryki Południowej, natomiast pszczoła miodna tudzież pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w najwyższym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, dokąd została udomowiona, natomiast dodatkowo w Afryce, Ameryce, Australii zaś Nowej Zelandii, do których owo miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych owo gatunki azjatyckie.

Jednymi spośród największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią napadać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc siedziba natomiast zjadając larwy. Z początku wysyłają zwiadowcę, kto ma w środku funkcja umieścić rezydencja. Pszczoły potrafią aczkolwiek bronić się nim tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, kto przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Agresor znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na rezultat przegrzania, albowiem maksymalna temperatura, jaką być może wytrzymać, to 46 °C, acz pszczoły przetrzymują nad 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż alians spośród tym procesem ma plus dwutlenek węgla, wytwarzany z wykorzystaniem pszczoły

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>