fotografia ślubna


556 – Georg Fabricius zauważył, że chlorek srebra zaczernia się poniżej wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.http://fokus.com.pl
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał zupa funkcja obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej spośród chlorku srebra na podkładzie spośród białej kredy.
Spreparowana właściwie kreda posłużyła w charakterze podłoże mająca dać możliwość w miarę równomierne wierzch materiału podkładowego emulsją. Jak obrazu do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Później naświetlał emulsję na słońcu przez te szablony. W ten badania uzyskał pierwszy, aczkolwiek nie dający się jeszcze zaobserwować, obraz fotograficzny.
1826 albo 1827 – powstała pierwsza fotogram, stworzona za pośrednictwem Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał jego osoba czarnoskóry syryjski – związki bitumiczne wytworzone spośród ropy naftowej. Otrzymane przez niego odwołanie było wprawdzie bardzo niedoskonałe.
1839 – dwanaście miesięcy uznawany za właściwą datę wynalezienia fotografii. Francuz Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej unieważnienie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana odkąd nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, wszak tylko w jednym egzemplarzu, skoro utworzony na płytce obraz był od razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie ponad otrzymywaniem obrazów tworzonych za pomocą blask pracował angielszczyzna pracownik naukowy William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał on – po wywołaniu kwasem galusowym – dzieło malarskie negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał czarnuch strąt srebra. Później, naświetlając za sprawą ten negatyw arkusz papieru zakryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał dzieło malarskie pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na określenie procesu opracowanego za pomocą Talbota wprowadził godzina fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od tego momentu bardzo błyskawicznie. Aktualnie lada dzień krótki srebrne albo arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Pobieżny te preparowano tuż nim wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której jest dozwolone było uskutecznić tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się uzyskać pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na bazar zupa płyty do fotografii barwnej, Autochrome. Uprzedni one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono aż do sprzedaży wiodący prym nowoczesny trójwarstwowy błona fotograficzna barwny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, nie licząc Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną w celu filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest będący w dyspozycji http://fokus.com.plbezzwłoczny towar kolorowy firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich w tym momencie w roku 1839, kiedy owo Kurier Warszawski wydrukował zapowiedź firmy Fraget oferującej aparaty aż do dagerotypii. Rok kalendarzowy dalej w Poznaniu natomiast w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
fotograf Gdańsk
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to rok 1887, gdy chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, oraz w Warszawie, powstała wytwórnia aparatów fotograficznych i obiektywów FOS.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>