erotyka


http://erotyka.proApis mają długość ciała odkąd 7-8 mm do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – odkąd jednolicie czarnego oraz ciemnobrązowego aż do żółtego oraz czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona słabość, która cokolwiek odstaje odkąd krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą lśnienie ultrafioletowe.
BeeChallenge
Wszystkie gatunki należące aż do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one spośród czystego wosku pionowe plastry spośród obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi i przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe zaś larwy odżywiają się nektarem, spadzią i pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie odkąd gatunku liczące odkąd kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane w środku pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w ciągu pomocą tańców tudzież wydawania dźwięków. Występuje po tej stronie polimorfizm zaś polietyzm posunięty w latach. Całkowicie wypracowały modus regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od czasu warunków zewnętrznych, wskutek czemu w klimacie chłodnym mogą dochować się długie i surowe zimy całe kolonie, tudzież nie lecz wciąż pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, podczas gdy np. przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
erotyka
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one w tej chwili dziko na terenie Azji, Afryki a Ameryki Południowej, i pszczoła miodna zaś pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w największym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, i oraz w Afryce, Ameryce, Australii zaś Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trzy gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią najeżdżać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc sadyba zaś zjadając larwy. Oryginalnie wysyłają zwiadowcę, kto ma w środku funkcja umieścić rezydencja. Pszczoły potrafią wprawdzie chronić się przed tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, kto przybywa aż do kolonii, tworząc zwartą kulę. Agresor znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na konsekwencja przegrzania, ponieważ maksymalna temperatura, jaką prawdopodobnie wytrzymać, owo 46 °C, aczkolwiek pszczoły przetrzymują powyżej 47 °C. W 2009 roku odkryto, że sztama z tym procesem ma plus dwutlenek węgla, wytwarzany przez pszczoły

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>