erotyka


http://erotyka.proApis mają długość ciała od momentu 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od momentu jednolicie czarnego a ciemnobrązowego aż do żółtego zaś czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona konik, która trochę odstaje od chwili krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą błysk ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge
Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one spośród czystego wosku pionowe plastry spośród obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi aż do wychowu czerwi tudzież przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe i larwy odżywiają się nektarem, spadzią tudzież pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od chwili gatunku liczące od chwili kilku aż do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane wewnątrz pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w ciągu pomocą tańców tudzież wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm oraz polietyzm posunięty w latach. W każdym calu wypracowały procedura regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od czasu warunków zewnętrznych, na skutek dlaczego w klimacie chłodnym mogą utrzymać się przy życiu długie tudzież surowe zimy całe kolonie, natomiast nie lecz wciąż pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, podczas gdy np. tuż przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
http://erotyka.pro
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one aktualnie dziko na terenie Azji, Afryki tudzież Ameryki Południowej, a pszczoła miodna oraz pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w najwyższym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, tudzież i w Afryce, Ameryce, Australii a Nowej Zelandii, aż do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych owo gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią napadać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc gniazdo i zjadając larwy. Początkowo wysyłają zwiadowcę, który ma wewnątrz obowiązek zlokalizować gniazdo. Pszczoły potrafią acz chronić się nim tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, kto przybywa aż do kolonii, tworząc zwartą kulę. Agresor znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na pokłosie przegrzania, bo maksymalna gorączka, jaką prawdopodobnie wytrzymać, owo 46 °C, lecz pszczoły przetrzymują ponad 47 °C. W 2009 roku odkryto, że zgoda z tym procesem ma dodatkowo dwutlenek węgla, wytwarzany za pomocą pszczoły

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>