erotyka


http://erotyka.proApis mają rozciągłość ciała od 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od jednolicie czarnego tudzież ciemnobrązowego do żółtego natomiast czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona skłonność, która cokolwiek odstaje od chwili krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą połysk ultrafioletowe.
Bee Challenge
Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry spośród obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi tudzież przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe zaś larwy odżywiają się nektarem, spadzią tudzież pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie odkąd gatunku liczące od kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane w ciągu pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się wewnątrz pomocą tańców a wydawania dźwięków. Występuje tędy polimorfizm oraz polietyzm w podeszłym wieku. W pełni wypracowały podejście regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od chwili warunków zewnętrznych, z racji po co w klimacie chłodnym mogą uchować się długie zaś surowe zimy całe kolonie, i nie nic bardziej błędnego pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. u trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje czwórka gatunki:
erotyka
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one aktualnie dziko na terenie Azji, Afryki i Ameryki Południowej, a pszczoła miodna natomiast pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w najwyższym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, dokąd została udomowiona, natomiast również w Afryce, Ameryce, Australii natomiast Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trzy gatunki pszczół miodnych owo gatunki azjatyckie.

Jednymi spośród największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią dokonywać inwazji całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc siedlisko a zjadając larwy. Z początku wysyłają zwiadowcę, jaki ma za misja zlokalizować rezydencja. Pszczoły potrafią jednakże bronić się zanim tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, kto przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Napastnik znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na wynik przegrzania, albowiem maksymalna wysoka temperatura, jaką być może trwać, to 46 °C, wszelako pszczoły przetrzymują powyżej 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż unia spośród tym procesem ma i dwutlenek węgla, wytwarzany z wykorzystaniem pszczoły

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>