Sprzedaż hotelu czy pensjonatu – jak skutecznie sprzedać hotel lub pensjonat.


Sprzedam pensjonat – jak to dobrze robić?

Sprzedaż pensjonatu czy hotelu wymaga odpowiedniego przygotowania.

Hotel czy pensjonat na sprzedaż.

Hotel czy pensjonat, który zamierzasz sprzedać jest to działający biznes, lecz odróżnia się od innych biznesów dużą wartością nieruchomości, ale jednak, jeśli tylko zatrudnia pracowników, poza właścicielami, staje się z punktu widzenia sprzedaży – sprzedażą działającej firmy. Wiemy z własnego doświadczenia transakcyjnego, że większość właścicieli, nawet jeśli dotychczas nie zetknęła się ze sprzedażą firmy, hotelu, pensjonatu, ma jakieś własne pojęcie na ten temat. Każdy na ogół miał jakieś doświadczenia dotyczące kupna lub sprzedaży jakiejś innej nieruchomości. Przedsiębiorcy nauczeni tymi doświadczeniami często dokonują przełożenia 1:1 dla sprzedaży hotelu czy pensjonatu. A jeśli nawet się od niej różni, to z pewnością niewiele, tymczasem rzeczywistość jest zgoła zupełnie inna. Inne zasoby w temacie sprzedam hotel.

Różnice sprzedaży hotelu czy przedsiębiorstwa i sprzedaży nieruchomości.

sprzedaż hotelu jest zadaniem wielokrotnie bardziej złożonym niż sprzedaż typowej nieruchomości, i to z kilku powodów:

  • O wiele większa ilość informacji do dostarczenia kupującemu
  • Analizie podlegają dochody hotelu na sprzedaż
  • Przy nieruchomości nie ma pracowników
  • W nieruchomości nie istnieje temat zdobywania klientów

Dlatego poziom trudności sprzedaży firmy lub sprzedaży przedsiębiorstwa jest przynajmniej o rząd wielkości większy, niż przy sprzedaży nieruchomości. Przy transakacji sprzedaży przedsiebiorstwa będzie zaangażowanych więcej doradców. Jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania przygotowując się do sprzedaży hotelu jest odpowiednia wycena hotelu.

Co to jest analiza rynkowa hotelu i wycena?

Jeśli masz hotel na sprzedaż powinieneś pamiętać, że za każdym razem kiedy hotel jest rozbudowywany czy budowany , każda ze stron transakcji może wymagać pewnego rodzaju analiz rynkowych oraz wyceny pokazującej prognozowane wyniki finansowe . Te analizy mogą występować pod wieloma nazwami na przykład studium wykonalności. Przeczytaj również artykuł w temacie sprzedam hotel pod tym linkiem. Nie ważne jaka nazwa z reguły zawierają one te same części składowe:

  1. Ocena lokalizacji hotelu i istotne punkty charakterystyczne tej lokalizacji
  2. Analiza popytu na usługi hotelu
  3. Analiza podaży usług konkurencyjnych hoteli
  4. Kwantyfikacja istotnych cech charakterystycznych.
  5. Prognozowanie przychodów i kosztów hotelu
  6. Ustalenie wartości godziwej hotelu na sprzedaż

Jak szybko znaleźć nabywcę dla hotelu czy pensjonatu? Najlepiej szukaj pomocy profesjonalistów. Może Ci pomóc zarówno agent nieruchomości czy broker biznesowy. Ze względu na fakt, że zarówno agent nieruchomości jak i profesjonalny broker biznesowy mogą wymagać wyłączności na prowadzenie sprzedaży, być może będziesz musiał podjąć decyzję, z kim powinieneś pracować.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>