BeeChallenge


http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge</aApis mają długość ciała od momentu 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od czasu jednolicie czarnego zaś ciemnobrązowego aż do żółtego a czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona mania, która ileś odstaje od krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą świecenie ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge</a
Wszystkie gatunki należące aż do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi natomiast przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe a larwy odżywiają się nektarem, spadzią a pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od chwili gatunku liczące od czasu kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane wewnątrz pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się wewnątrz pomocą tańców i wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm natomiast polietyzm sędziwy. Gruntownie wypracowały sposób regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od czasu warunków zewnętrznych, wskutek po co w klimacie chłodnym mogą uchować się długie zaś surowe zimy całe kolonie, natomiast nie wprost przeciwnie pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, gdy np. u trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
BeeChallenge</a
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one w tym momencie dziko na terenie Azji, Afryki natomiast Ameryki Południowej, natomiast pszczoła miodna zaś pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w najwyższym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, dokąd została udomowiona, i oraz w Afryce, Ameryce, Australii natomiast Nowej Zelandii, do których owo miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych owo gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią nacierać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc miejsce zamieszkania a zjadając larwy. Pierwotnie wysyłają zwiadowcę, jaki ma wewnątrz obowiązek zlokalizować miejsce zamieszkania. Pszczoły potrafią atoli chronić się przedtem tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, który przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Napastnik znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na rezultat przegrzania, jako że maksymalna gorączka, jaką być może wytrwać, to 46 °C, atoli pszczoły przetrzymują powyżej 47 °C. W 2009 roku odkryto, że sztama spośród tym procesem ma również dwutlenek węgla, wytwarzany z wykorzystaniem pszczoły

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>