Kilka wskazówek dla selekcji doradcy do wyceny przedsiębiorstwa.


Wycena firmy – czym się kierować zlecając wycenę przedsiębiorstwa? Wycena firmy – jakimi przesłankami się kierować zlecając wycenę przedsiębiorstwa?

Zabierając się za temat wyceny firmy lub wyceny przedsiębiorstwa musisz być świadomy, że poprawne wykonanie wyceny przedsiębiorstwa jest trudniejsze, niż mogłoby się to wydawać. Jakie są tego przyczyny?

Wycena firmy wymaga zdolności mocnego biznesowego wyczucia. Więcej w zagadnieniu wycena przedsiębiorstwa.

Sama metodologia wyceny firm nie jest skomplikowana do zrozumienia, wymaga podstawowej wiedzy z obszaru finansów przedsiębiorstw, jest logiczna i czytelna. Techniczna strona szacowania wartości firm rzadko stwarza kłopoty dla ekspertów od wyceny firm. Najczęściej są one bezproblemowe do opanowania i zrozumienia przez każdego, kto ma do czynienia z biznesem. Gdzie tkwi w takim razie trudność skoro metodologia i logika są tak czytelne? Na stronach internetowych profesjonalistów wyceniających firmy jak mantra powtarzane są informacje o dużej palcie wyceny metodami dochodowymi, majątkowymi, szwajcarskimi, berlińskimi itp. Fajnie brzmi, zatem o co chodzi?

Sprawozdania finansowe i prognozy finansowe podstawą wyceny przedsiębiorstw. Więcej w zagadnieniu wycena firmy. Podstawą wyceny Twojej firmy będą zawsze historyczne i planowane przepływy pieniężne. Jest to również jasne i czytelne. Problem tylko polega na tym, że bardzo rzadko sprawozdania finansowe w swej oryginalnej formie mogą stanowić podstawę wyceny przedsiębiorstwa, w szczególności firm prywatnych. W 95% przypadków niezbędne jest poddanie biznesowemu osądowi księgowych danych finansowych. Wynikiem takiej biznesowej analizy będzie zawsze szereg korekt, które w skrajnym przypadku mogą całkowicie zmienić obraz wycenianej firmy. Ten pierwszy krok w wycenie przedsiębiorstwa wymaga już zdolności mocnego biznesowego osądu i raczej mocnego biznesowego doświadczenia. Proces ten znana jest pod nazwą normalizacji sprawozdań finansowych lub standaryzacji danych finansowych. Tematowi normalizacji danych finansowych w wycenie przedsiębiorstwa poświęcimy oddzielny artykuł.

Mówiąc w skrócie, należy uważać na: zdarzenia jednorazowe i niepowtarzalne, wywierające wpływ na ostateczny wynik finansowy. jak również Odchylenia od wartości rynkowych zarówno po stronie przychodów i kosztów. Ocena tego wymaga odpowiedniego biznesowego osądu.

Szczegóły – czyli prognozy, mnożniki i stopy dyskontowe prrzy wycenie przedsiębiorstwa.

Jeśli przebrniemy przez temat znormalizowanych sprawozdań finansowych na horyzoncie pojawia się następny temat. Dotyczy to zdolności planowania finansowego, mnożników i stóp dyskontowych. Przez doradców traktowane są one dość arbitralnie, tymczasem są to bardzo istotne szczegóły. Różnica 5% w stopie dyskontowej – niezmiernie mała różnica przy wysokim ok. 10% wzroście może powodować kilkakrotną różnicę w wyniku wyceny. Wzory dla wyceny przedsiębiorstwa nie są skomplikowane, trudniejszy jest dobór danych wejściowych. Parametry te, jak stopa kapitalizacji czy stopa dyskontowa mają odzwierciedlać poziom biznesowego ryzyka. Tylko doradca posiadający odpowiednie biznesowe doświadczenie potrafi to właściwie zrobić. Podobnie wygląda zagadnienie planów finansowych – one również wymagają dobrego biznesowego osądu.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>