Budowa studni głębinowej


Istotny jest wybór rejonu, na którym rozpocznie się budowa studni głębinowej. Ma on wpływ na wydatekprzyłączenia do instalacji wodnej mieszkania. Zobacz: wiercenie studni zachodniopomorskie
Należy także podporządkować się do przepisów prawnych warunkujących najmniejsze odstępy od pozostałych obiektów budowlanych jak również najmniejsze odstępy od kresu posiadłości.
Ważne jest wytypowanie najbardziej korzystnego umieszczenia studni.

Studnia głębinowa powstaje w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego. Polega ono na rozdrabnianiu, a następnie wyciąganiu urobku z jamy na powierzchnię.
W tym samym czasie w otworze umieszcza się rury ochronne.
Następnym etapem jest wprowadzenie zasadniczej rury filtracyjnej, a do niej – pompy głębinowej lub ssącej. By udogodnić dopływ wody do studni, dokoła rury wykonuje się obsypkę filtracyjną.
Końcowym etapem tworzenia studni głębinowej jest test pompowania w celu zbadania funkcjonowania studni, określenia wydajności oraz poprawności zamontowania filtru.
Doświadczalne pompowanie oczyszczające trwa od 8 do 72 godzin.
Jeżeli poszukujesz studnie głębinowe poznań sprawdź nas!
Pompa dobierana jest przez fachowca. Typ dostosowany jest do głębokości, na której jest woda oraz potrzeby odbiorców na wodę.

Zalety posiadania studni głębinowej to głównie:
• Higieniczna i nieskażona woda – dobrą jakość wody dostarcza głębokość ,z której jest wydobywana. Warstwy tj. : gleba, pierwsza warstwa wodonośna, warstwa nieprzepuszczalna, druga warstwa wodonośna zapewniają ochronę przed wszystkimi zanieczyszczeniami.
wiercenie studni poznań
• Samowystarczalność – bezbłędne działanie sieci wodociągowych jest zależne od wielu czynników m.in. pory roku, usterek, częstości korzystania przez innych użytkowników. Własna studnia gwarantuje stały, nieograniczony i z odpowiednim ciśnieniem dostęp do wody.
• Oszczędność – własne ujęcie zapewnia brak opłat za pobraną wodę. Wiercenie studni głębinowej to wydatek jednorazowy, który zwraca się bardzo szybko, a służy wielu pokoleniom.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>