Quattroskup Kielce


Świętokrzyskie – organizacja rozkładu administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z Województw stworzonych w 1999 roku.. W przybliżeniu obejmuje większość obszaru dawnego województwa kieleckiego, część województwa tarnobrzeskiego dodatkowo strzępy radomskiego, piotrkowskiego oraz częstochowskiego.

Organem ustawodawczym jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, który składa się z 30 radnych, wybieranych przez rezydentów województwa. Siedziba sejmiku wojewódzkiego znajduje się w Kielcach.

Pod koniec lipca 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mieściła 80 tys. obywateli, co wynosi stopę bezrobocia na poziomie 14,8% do zatrudnionych.

Newralgiczne branże przemysłu – hutniczy Celsa Huta Ostrowiec (Ostrowiec Świętokrzyski), metalowy (Skarżysko-Kamienna), mechaniczny (Starachowice), materiałów budowlanych (Kielce), ceramiczny, odlewniczy (w Stąporkowie, Końskie), energetyczny (w Połańcu).

Zgodnie z danymi z 2011 r. 10,0% mieszkańców w gospodarstwach domowych woj. świętokrzyskiego miało przychody na granicy granicy ubóstwa krańcowego.

Przeciętne miesięczne zarobki rezydenta świętokrzyskiego w 2011 roku stanowiło 3196,60 zł, co umieszczało województwo świętokrzyskie na 12. lokacie wobec reszty województw.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>