biznes w chinach


Import z Chin wiąże się z wieloma pułapkami przygotowanymi przez chińskie firmy. Artykuł opisuje, na co powinniśmy zwracać uwagę, handlując z firmami z Chin – najczęstsze zagrożenia. chinaway w chinach

Chiny stają się coraz ważniejszym partnerem handlowym Polski, a import z Chin rośnie z roku na rok. Dynamicznie rozwija się też eksport produktów polskich do Chin, a chętnych na nawiązanie kontaktów przybywa. Rynek ten jest bardzo obiecujący, zarówno dla polskich importerów, jak i eksporterów. Trzeba jednak mieć na uwadze możliwe pułapki w handlu z Chinami.
Warto zacząć od przyjrzenia się klimatowi biznesowemu w Państwie Środka, specyficznym uwarunkowaniom prowadzenia biznesu oraz związanym z tym ryzykiem. Międzynarodowe agencje ratingowe przyznają Chinom obecnie ocenę B, co oznacza podwyższone ryzyko handlowe. W Chinach co roku powstają setki tysięcy nowych firm i fabryk. Niestety, część z nich to firmy nieuczciwe, które szukają szybkiego zarobku na nieznających realiów rynku firmach z Zachodu. Wykorzystują one pozycję, w której Chiny się obecnie znajdują, to, że niemal każda firma na świecie jest związana z PRC – każdy tam jest, każdy importuje, każdy wie, że to tani producent i chce tam za wszelką cenę zaistnieć. Ten pośpiech jest wykorzystywany, tak jak niewiedza obcokrajowców, bariera językowa, nieznajomość przepisów prawa oraz procedur. Podstawowym i najczęstszym zagrożeniem dla polskich biznesmenów jest nieistniejąca firma. W Chińskiej Republice Ludowej jest to bardzo często praktyka – firmy, które poznajemy na platformach B2B. Wiele firm z Chin podaje niewłaściwy numer konta bankowego. Jest to jedno z największych zagrożeń, bo wysłany przelew na zły numer konta bankowego jest w Chinach praktycznie nie do odzyskania – szczególnie, gdy utrzymujemy jedynie kontakt mailowo–faksowy. Warto więc mieć pewność, że podane konta bankowe należą do firmy, a nie np. do jej pracowników czy innych podmiotów. Po dokonaniu przelewu nic nie jesteśmy w stanie zrobić – banki europejskie nie ubezpieczają takich przelewów, a na miejscu w Chinach nikt nie ochroni nas przed własną nieuwagą. Odrębnym zagrożeniem jest odmienność chińskich przepisów, w tym brak bądź posiadanie nieważnych certyfikatów i licencji eksportowych. Warto także pamiętać, że zgodnie z chińskim ustawodawstwem, wszelkie relacje handlowe pomiędzy firmami z Państwa Środka i ich partnerami powinny być sformalizowane umową na piśmie. Podpisujmy je tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że firma chińska jest zarejestrowana i działa zgodnie z prawem.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>