Terapia integracji sensorycznej


Integracja sensoryczna

Organizowane zajęcia logopedyczneodbywają się w pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i pomoce edukacyjne. W trosce o skuteczność oddziaływań wszystkie zajęcia są prowadzone pojedynczo w oparciu o rzetelnie wykonaną diagnozę. Dzięki temu zajęcia są dostosowane do rzeczywistych wymagań i możliwości dziecka.
Długotrwałe doświadczenie w pracy z dziećmi wymagającymi interwencji terapeutycznej na drodze osiągania swoich możliwości rozwojowych zapewnia skuteczność działań. Terapie prowadzą pedagodzy specjalni, terapeucii integracji sensorycznej, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, logopedzi.

Drodzy Rodzice
Jeżeli u Waszej pociechy obserwujecie:
- trudności w rozwoju mowy lub zdolności językowych,
- trudności z koordynacją ruchową ,
- problemy z uczeniem się nowych umiejętności ruchowych,
- nieporadność ruchową ,
- kłopoty ze zdobywaniem umiejętności samoobsługowych,
- większą aktywność ruchową ,
- trudności ze skupieniem uwagi,
- zbyt dużą lub małą wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch,
- kłopoty z czytaniem, pisaniem, liczeniem,
- zaniżoną samoocenę,
- trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi,
- lub inne zachowania budzące Wasz niepokój,
zapraszamy do gabinetu terapii dziecięcej.

Usługi w zakresie logopedii obejmują:

1. Diagnoza i leczenie logopedyczne dzieci z problemami wymowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne).

2. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy.

3. Rozpoznanie i leczenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Profilaktyka logopedyczna, zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną terapię logopedyczną.

5. Konsultacje logopedyczne.

Metoda Terapii SI przeznaczona jest dla dzieci:

- z trudnościami w uczeniu się,

- z trudnościami rozwoju mowy,

- z ADHD,

- z autyzmem,

- z zespołem Downa,

- z MPD,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- ze skomplikowanymi zaburzeniami rozwojowymi.

Podczas terapii nie uczy się dzieci pojedynczych umiejętności, lecz naprawiając integrację sensoryczną wspomaga procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy działania ośrodkowego układu nerwowego.

Więcej:
Logopeda Szczecin.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>